Advertisements

About the author

USAfricaLIVE

Breaking news and special reports unit of USAfrica and USAfricaonline.com

Related Articles

One Comment

 1. 1

  Abraham

  Ụmụ nne Abrahamụọgụ Aṅụsịobi Madụ.
  Mazị Chido Nwangwu,
  Edere ede ooooooooooooooo!
  Foto Dim Chukwuemeka Ọdụmegwu Ojukwu nkea itinyere na edemede gị amaka, HO! HA!
  Ahụ dikpa ahụ obodobo imi ya.
  Dim Chukwuemeka Ọdụmegwu Ojukwu bụ nwoke Igbo dị mma.
  Eze Igbo Gburu Gburu ,ukorobịa dị mma Ụmụ Igbo sokwa ya n’azụ ooooooooooooooooooo,rue echi, HO! HA!
  Ma na ndụ ma na ọnwụ Igbo bụ Igbo kwụ ya n’azụ chịm chịm!
  Ya kpọtụba!
  Ya gazie
  Ụmụ nne Abrahamụọgụ Aṅụsịobi Madụ.

Copyright ©2017. USAfrica Inc., USAfricaonline.com and Chido Nwangwu. All rights reserved. USAfricaonline.com is the first African-owned, U.S-based professional newspaper published on the worldwide web. Its multimedia site and archives are powered by the global resources of USAfrica, CLASSmagazine, CLASSmagazine.TV, PhotoWorks.Tv, USAfrica.TV, MandelaAchebeChido.com, AchebeBooks.com and ChidoNwangwu.com News@USAfricaonline.com. wireless: +1-832-45-CHIDO (24436). THE AUTHORITATIVE LINK.

%d bloggers like this: