April 29, 2017

About the author

USAfricaLIVE

Breaking news and special reports unit of USAfrica and USAfricaonline.com

Related Articles

Comments

 1. Ada Muoneke Okoroigwe says:

  O so good! Thanks,Doc.

 2. Ada Muoneke Okoroigwe says:

  O so good! Thanks,Doc.

 3. Abraham Madu says:

  Ụmụ nne Abrahamụọgụ Aṅụsịobi Madụ.
  Okwe!
  Okwe eji ọkpa azụ.
  Nkwa eji ụkwa akụ.
  Ahịa eji ọkpa azụ.
  Ya kpọtụba!
  Ya Gazie
  Ụmụ nne Abrahamụọgụ Aṅụsịobi Madụ.

 4. Abraham Madu says:

  Ụmụ nne Abrahamụọgụ Aṅụsịobi Madụ.
  Okwe!
  Okwe eji ọkpa azụ.
  Nkwa eji ụkwa akụ.
  Ahịa eji ọkpa azụ.
  Ya kpọtụba!
  Ya Gazie
  Ụmụ nne Abrahamụọgụ Aṅụsịobi Madụ.

 5. DrIfy Ubaezuonu Obiwuru says:

  Egwu Ukwu/Okpa!

 6. DrIfy Ubaezuonu Obiwuru says:

  Egwu Ukwu/Okpa!

 7. Ngozi Egbuleze Nnorom says:

  I love soccer.

 8. Ngozi Egbuleze Nnorom says:

  I love soccer.

 9. Raymond Ndu Azubogu says:

  Brasil won 3-1

 10. Raymond Ndu Azubogu says:

  Brasil won 3-1

 11. Joy Joy says:

  Brazil is leading now! !

Copyright ©2017. USAfrica Inc., USAfricaonline.com and Chido Nwangwu. All rights reserved. USAfricaonline.com is the first African-owned, U.S-based professional newspaper published on the worldwide web. Its multimedia site and archives are powered by the global resources of USAfrica, CLASSmagazine, CLASSmagazine.TV, PhotoWorks.Tv, USAfrica.TV, MandelaAchebeChido.com, AchebeBooks.com and ChidoNwangwu.com News@USAfricaonline.com. wireless: +1-832-45-CHIDO (24436). THE AUTHORITATIVE LINK.

%d bloggers like this: